kaib.agh.edu.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Main page \ Aktualności \ Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka

Nowy doktor habilitowany w dyscyplinie automatyka i robotyka

Print
There are no translations available.

W dniu 29 września 2016 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, nadała dr. inż. Pawłowi Skruchowi stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka, na podstawie uchwały komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów oraz oceny dorobku naukowego. 

Podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego stanowił cykl 11 publikacji powiązany tematycznie pod tytułem „Modele niecałkowitego rzędu oraz konstrukcja i weryfikacja stabilizujących sprzężeń zwrotnych dla nieliniowych układów sterowania”.

Dr hab. inż. Paweł Skruch jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na którym w 2001 r. ukończył studia magisterskie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał z wyróżnieniem w 2006 r. Obecnie jest pracownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta i członkiem Zespołu Systemów Dynamicznych i Teorii Sterowania kierowanego przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego. Dodatkowo, dr hab. inż. Paweł Skruch kieruje Działem Badań i Rozwoju w Centrum Technicznym Delphi w Krakowie, który zajmuje się algorytmami sterowania dla systemów aktywnego bezpieczeństwa w samochodach, systemów wspomagania kierowcy oraz pojazdów autonomicznych.

Zainteresowania naukowe dr. hab. inż. Pawła Skruch dotyczą teorii sterowania, w szczególności stabilności układów dynamicznej, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych, weryfikacji i testowania cyfrowych układów automatyki oraz zagadnień sterowania dla pojazdów autonomicznych.