Notice

KIERUNEK AUTOMATYKA i ROBOTYKA WYRÓŻNIONY PRZEZ PKA

Thursday, 30 December 2010 19:49
Print
There are no translations available.

KIERUNEK AUTOMATYKA i ROBOTYKA PROWADZONY NA WYDZIALE EAIiE AGH ZOSTAŁ WYRÓŻNIONY PRZEZ PAŃSTWOWĄ KOMISJĘ AKREDYTACYJNĄ PKA

Po przeprowadzaniu procedur akredytacyjnych na wszystkich Wydziałach polskich Uczelni prowadzących kierunek nauczania Automatyka i Robotyka, Państwowa Komisja Akredytacyjna na posiedzeniu swojego Prezydium w dniu 8.11.2007 podjęła uchwale, ze kształcenie na tym kierunku na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki zasługuje na najwyższa ocenę z wyróżnieniem. Wyróżnienie kierunku otrzymuje zawsze tylko jedna uczelnia. Formalną i merytoryczną opiekę nad kierunkiem AiR na Wydziale EAIiE sprawuje Katedra Automatyki. Katedra Automatyki przygotowała tez dla PAKi tzw. Raport Samooceny. Treść oficjalnego pisma pdf.