Notice

Krajowa Konferencja Automatyki 2017 - komunikat

Tuesday, 15 November 2016 11:27
Print
There are no translations available.

Komitet Organizacyjny KKA'2017 pragnie poinformować, że termin nadsyłania abstraktów został wydłużony do 30 listopada 2016

W związku z cyklem wydawniczym Springera, nieprzekraczalnym terminem przesyłania pełnych tekstów prac jest data 15 stycznia 2017. Prace przesłane po tym terminie będą mogły być prezentowane na KKA’2017, ale nie będą wydane drukiem w materiałach konferencyjnych (w wydawnictwie Springer).

Dalsze informacje w kolejnych komunikatach zamieszczanych na stronie www konferencji.